Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä: 1.2.2018

A) Rekisterinpitäjä

PT-Controlnet Oy
Kuurnankatu 6
80100 JOENSUU
Y-tunnus 0919809-2
Internet: http://www.pt-controlnet.fi

B) Yhteyshenkilö

Timo Niemi
Kuurnankatu 6
80100 JOENSUU
Puhelin: 0400 573479

C) Rekisterin nimi

eMarjakartta.fi-palvelun käyttäjärekisteri, minkä ylläpidosta vastaa PT-Controlnet Oy.

D) Rekisterin käyttötarkoitus

eMarjakartta.fi-palvelun ("Palvelun") käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, markkinointitarkoituksiin, Palvelun kehittämiseen ja käytön tilastointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

E) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu henkilötiedoista, jotka käyttäjä antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai myöhemmin Palvelua käyttäessään.
Lisäksi rekisterinpitäjä kerää sekä rekisteröityneistä että rekisteröitymättömistä käyttäjistä Palvelun toteuttamista varten muun muassa seuraavia tietoja:

Käyttäjälle näytetyt mainokset, viestit ja toimipisteet Käyttäjän valitsemat mainokset, viestit ja toimipisteet

F) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Palvelun käyttäjästä ne henkilötiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Palveluun rekisteröityessään.

G) Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa laskutusta, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille yrityksille tai henkilöille silloin kun käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Ilman käyttäjän suostumusta jaettavat tiedot anonymisoidaan ennen jakamista siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen luonnolliseen henkilöön.

H) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee ulkoistetulla palvelimella lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. Rekisterin tietoihin on oikeutettu pääsemään ja niitä on oikeutettu käyttämään vain määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.